KILROACH (Pembasmi Kecoa)

KILROACH – Pengendalian Kecoa Kecoa adalah serangga kosmopolitan dan merupakan binatang malam yang sangat senang akan tempat-tempat lembab, kotor, dan banyak terdapat sisa makanan. Treatment pengendalian dilakukan dengan aplikasi umpan kecoa yang berbentuk gel dan…